REGULAMIN SERWISU WWW.PROJEKTYDOMOWZBALI.PL


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Projektydomowzbali.pl jest Arkadiusz Woch, prowadzący działalność gospodarczą w Bielsku-Białej  przy ul. Górskiej 98a,  NIP 547-158-16-54
 2. Arkadiusz Woch prowadzi sprzedaż projektów gotowych za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.Projektydomowzbali.pl
 3. Arkadiusz Woch nie jest właścicielem prezentowanych w Serwisie projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie.
 4. Właścicielami sprzedawanych projektów są Biura Projektowe.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Ceny towarów znajdujących się na stronie  www.Projektydomowzbali.pl  wyrażone są w złotych polskich.
 3. Kupujący nie ponosi kosztów wysyłki.
 4. Arkadiusz Woch  zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 6. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 3-10 dni.
 7. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT.
 8. Płatność za zamówiony projekt może nastąpić za pobraniem przy odbiorze lub przelewem na konto podane na stronie www.Projektydomowzbali.pl. W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Kupującego po wpłynięciu należności na wskazane konto.
 9. Zlecenia będą realizowane jedynie na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłkę za granicę ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowych kosztów wysyłki i innych szczegółów transakcji.

 

ZWROT I WYMIANA PROJEKTU

 1. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt firmie kurierskiej, która dostarczyła projekt i niezwłocznie skontaktować się z www.Projektydomowzbali.pl
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami. Zwrot projektu możliwy jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Projekt rozplombowany lub z uszkodzonym, naderwanym paskiem zabezpieczającym nie podlega zwrotowi. Można go natomiast wymienić bezterminowo na inny z naszej oferty. 
 3. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt.
 4. Zwracany projekt nie może nosić śladów użytkowania - musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu projektu, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Kupującego.
 6. Niewykorzystany w celach budowlanych projekt zakupiony w pracowni (Sprzedawca) można bezterminowo, ale tylko jednokrotnie wymienić na inny pochodzący z naszej oferty. Warunkiem przyjęcia projektu do wymiany lub zwrotu jest jego nienaruszony stan.
 7. Klient odsyła projekt na własny koszt. Nie zwracamy różnicy kosztów pomiędzy projektem wymienianym, gdy zakupiony jest droższy i ma być zastąpiony przez tańszy. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy projektem zakupionym tańszym, który ma być zastąpiony przez projekt droższy. Projekt nierozplombowany można wymienić bez opłaty manipulacyjnej, natomiast do projektów rozplombowanych doliczana będzie opłata manipulacyjna na pokrycie kosztów towarzyszących produkcji i wymianie. Wynosi ona 100 zł brutto. Wymiany można dokonać jednokrotnie, ale bezterminowo przy spełnieniu powyższych warunków. Pobierz druk wymiany projektu. 

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

W przypadku reklamacji projektu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie projektu na adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Górska 98a, z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.